Start

Hem/Start

Hammarborrning

2017-03-12T11:06:00+01:008 januari, 2015|

Hammarborrning används för borrning i solitt berg, i mark med stenblock men även genom andra hinder, till exempel grundmurar av sten och betong. Användningsområdena för metoden är många men vi är specialiserade på rördrivning i samband med ledningsbyggnader! Hammarborrning innebär att en trycklufthammare slår en roterande borrkrona, försedd med hårdmetalltänder, genom berget, marken eller betongen.

Jordraket

2018-01-16T13:28:05+01:007 januari, 2015|

Jordraket är en schaktfri metod som används för enklare rördrivning, till exempel då skyddsrör för elkabel eller bredband ska drivas genom en väg- eller järnvägsbank. Jordraketen är tryckluftdriven och har ett fjädrande borrhuvud som ger hög slagkraft och god riktningsstabilitet. Maximal längd är 15-20 meter. Jordraketen är billig att använda och drivningen går snabbt. Metoden [...]

Styrd borrning

2015-08-07T16:17:24+02:005 januari, 2015|

Styrd borrning är en schaktfri borrteknik där borrhuvudet styrs från marken och gör det möjligt att borra krokigt, till exempel under vägar, järnvägar och vattendrag. Man börjar med att borra ett pilothål. Borrhålet byts sedan ut mot en rymmare som roterar. När man drar tillbaks denna genom pilothålet vidgas detta samtidigt som man drar med [...]

Plastsvetsning

2015-08-07T16:17:30+02:003 januari, 2015|

Riggtech Entreprenad strävar efter att effektivisera svetsningen så långt det är möjligt. En stor kostnad är all väntetid under kylprocessen. Vi har byggt en container där vi har möjlighet att svetsa parallellt med två svetsar med dimensioner upp till 630 mm. Containern har hydrauliska lyftare, infravärme och mycket god belysning. Vi har gott om rörrullar [...]