Grunder casing:

139-168 >30m körs med dikeskrona.
193-219 >40m körs med ringkrona.
273-323 >50m körs med ringkrona
Ju mindre diameter desto kortare.
Kontakta anders@riggtech.se vid funderingar.
Vid borrning med självfall är borrning från högsta punkt att föredra och inte under 1% lut i tolerans.

Startgrop:

Borrning dia139-168 3m rör skall gropen vara B3*L7m.
Borrning dia193-323 6m rör skall gropen vara B3*L9.0m. Längden kan begränsas till 7m men mot kostnadstillägg
Sedan +0,5m breddning/rör.
Gropen får inte luta i sidled.
Schaktbotten skall hålla samma riktning och lutning som borrningen är tänkt. Djupet på gropen är alltid 70cm under underkant foderrör. Tolerans -0+20cm

Är gropen torr och fast så behövs ingen mer åtgärd, förutom en pumpgrop.
Är gropen blöt och/eller lös så måste man gräva ur mer och fylla med 0.100 eller dylikt. Schaktbotten måste vara fast.

Inga rasrisker får förekomma, så därför får inga schaktmassor läggas invid schaktkanten.

Mottagargrop:

Minst 50cm djupare än foderröret om ingen annan överkommelse träffas.

2,0*2,0m i botten. Inget vatten i botten om ingen annan överkommelse träffas.

Vi skär av ringkronorna med skärbrännare.

Inga rasrisker.

Etablering:

Borriggen lyfts normalt ner av den egna kranbilen. Dock längst ca 8m

Kranbilen har bakmonterad kran och måste stå inom räckhåll till borriggen, annars krävs lyftassistans. Hela borrtiden.

Kompressorn står på släpet. Bör stå så nära som möjligt dock längst 90m från borriggen.

En yta för rörhantering måste finnas inom kranens arbetsområde.

Borriggen drivs av ett dieseldrivet hydraulpacket som placeras på marken vid borriggens vänstra sida.

Borriggen kan även bäras ut till eventuell borrplats, enda begränsningen är kompressorslangen. Kontakta anders@riggtech.se om detta kan vara aktuellt

Innan borrningsarbetet kan starta måste:

  • Vattengång för foderröret vara utsatt. (70cm från schaktbotten)
  • Lutning i % vara angivet
  • Rikt var vi skall sikta finnas klart, om kraven är höga eller sikten över är begränsad skall flukt framför startgrop samt vid mottagargrop finnas utsatt, alt närmare startgrop om den inte syns.
  • Flukterna synas om man står bakom startgropen, detta för att kunna rikta in riggen.
  • Kontroll av hinder i borrlinjen som tex VA, elledningar eller dylikt vara fastställda
  • Vid risk av sådana hinder lite beroende på var i linjen dom förekommer och hur säker utsättningen är, finnas möjlighet till minst 50cm frigång vid korsning.

Att tänka på:

Längd ekipage: 20m (10+10m)

Totalvikt: 48ton (Lastbil 32ton+släp 16ton)

Höjd 4,2m

Vikt borrigg: 2310kg

Kontakta oss

Låter det intressant? Kontakta oss för mer information.

Använd kontaktformuläret via länken eller slå oss en signal redan idag så återkommer vi med en offert till dig inom kort.
Kontakta oss